O Szkole

Polska Szkoła Sobotnia w Kristiansand działa przy Stowarzyszeniu Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Kristiansand (Polsk-Norsk Vennskapsforening i Kristiansand)

Organizacja szkoły

Szkoła jest organizacją społeczną. Społeczność Szkoły tworzą wszyscy uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie prawni, nauczyciele, dyrekcja. W ramach społeczności szkolnej wyróżnia się następujące jednostki działające na rzecz szkoły:

Dyrektor

Wicedyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców

Celem szkoły jest:

Nauka i rozwój języka Polskigo u dzieci w formie pisemnej i ustnej.
Nauka historii Polski.
Nauka geografii Polski.
Poznanie i podtrzymywanie kultury polskiej i polskich tradycji.
Propagowanie polskiej i norweskiej kultury.
Propagowanie przyjaźni, współpracy i integracji polsko – norweskiej.
Pielęgnowania wartości duchowych i szacunku do dziedzictwa kulturowego Polski.
Budowanie postaw zrozumienia i szacunku dla ludzi innych narodowości, wyznan i kultur.

Pracownicy i grono pedagogiczne:

mgr Joanna Webersik

Dyrektor Szkoły

ab2-

Nauczyciel

Z wykształcenia pedagog i informatyk. Studia magisterskie jak i wiele kursów ukończyła w Polsce na Uniwesytecie Opolskim, Nowym Jorku i w Kristiansand. Pracowała jako: nauczyciel w polsko-amerykańskim przedszkolu, informatyk, projektant stron internetowych, programista i wykładowca w Noroff University College, Kristiansand. Obecnie prowadzi własną firmę. Jest pomysłodawcą i założycielem Polskiej Szkoły Sobotniej w Kristiansand.

mgr Anna Zychowicz

Ania

Nauczyciel

Ukończyła studia na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Terapeutyczny wpływ kreacji aktorskiej na psychikę człowieka” i zdobyła tytuł magistra teatrologii. Również na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą. I choć karierę zawodową związała początkowo ze światem mody, szybko porzuciła pracę visual merchandisera marki Hugo Boss na rzecz zajęć teatralnych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Uprawnienia pedagogiczne zdobyła w trakcie studiów podyplomowych w WSzZiP oraz w trakcie licznych szkoleń edukacyjno-profilaktycznych. Pomysłodawca i założycielka Fundacji biel’arte. Wyreżyserowała wiele spektakli teatralnych (np. „Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza; „Bruno Szajder” Sławomira Mrożka).

mgr Agnieszka Kapral

Agnieszka

Nauczyciel

Z wyksztacenia jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego/ojczystego. Po ukończeniu studiów pracowałam jako nauczyciel w różnych organizacjach/ szkołach/ przedszkolach w Polsce, Mołdawii, Anglii, Norwegii. W latach 2009/2013 nauczałam języka polskiego jako obcego w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Ukończyłam wiele kursów metodycznych w zakresie nauczania języka polskiego. Ukończyłam też studia magisterskie z historii oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej. Praca zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi daje mi dużo zadowolenia i pozytywnej energii energii.

Sylwia Åsmundsen

Wicedyrektor Szkoły

Nauczyciel

 mgr Agnieszka Pikoragnieszka_pikor

Nauczyciel

Psycholog

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie po studiach magisterskich angażowała się jako wykładowca. Pracowała jako psycholog w przedszkolach realizując projekt wspierania inteligencji emocjonalnej i społecznej dzieci. Jest także współautorką polskiej adaptacji narzędzia diagnozującego rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (Devereux Early Childhood Assessment). Po studiach w Polsce pracowała jako specjalista do spraw profilaktyki opracowując programy edukacyjne dla szkół i przedszkoli. Uwielbia pracować z dziećmi zachęcając je do kreatywnego myślenia oraz współdziałania w grupie.

 

Screen Shot 2016-05-11 at 22.04.50mgr Beata Koladyńska

Nauczyciel

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Nauczyciel z pasją, który często wykracza poza utarte normy i szlaki. Ponadto pełna energii kobieta, z niekończącymi sie pomysłami. Z wierzchu pewna siebie i zorganizowana kobieta. W wewnątrz- pogodna dziewczynka, ze skłonnościami do spontanicznych akcji. Jako nauczyciel staram się zawsze być na bieżąco. Nie stoję z boku, lubię działać. Pracując w Polsce, organizowałam wiele konkursów plastycznych, technicznych, festynów. Ponad to brałam udział w wielu konferencjach, oraz czynnie uczestniczyłam w imprezie plenerowej “Kolorowe emocje”. Lubię osiągać w nauczaniu cele, które sobie wyznaczam, pamiętając przede wszystkim o moich wychowankach. Uwielbiam prace z dziećmi, a moja wyobraźnia pozwala mi na spełnianie się w zawodzie nauczyciela w 300%.

mgr Andrzej Matjasscreen-shot-2016-11-11-at-09-23-39

Pedagog

W Polsce ukończyłem Pracę socjalną -wychowawczą i opiekuńczą z tytułem licencjata oraz Psychosocjologię z tytułem magistra. Na Swoje wykształcenie, przebyte kursy oraz szkolenia posiadam certyfikaty polskie oraz norweskie wydane przez urząd Nokut.

mgr Joanna Bromberg

Logopeda

Nauczyciel


 

Polska Szkoła Sobotnia w Kristiansand oficjalnie została założona 23 kwietnia 2016 roku na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko – Norweskiej.